2019 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta?

AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı! 2019 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?.

AUZEF vize sınavı için geri sayım başladı. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi vize sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini AUZEF'in resmi internet adresinden öğrenebilecekler.. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? AUZEF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?.

AUZEF sınav giriş belgesi için bekleyiş sona erdi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler vize sınavı için çalışmalarına devam ediyor. AUZEF tarafından öğrencilere müjdeli haber geldi ve sınav giriş yerlerinin belirlendiği açıklandı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? AUZEF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 AUZEF vize sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

AZUEF tarafından yapılan açıklamada, "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.

AUZEF VİZE SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AUZEF SINAV TARİHLERİ

Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri    Güz Dönemi    Bahar Dönemi
Ara Dönem (Vize) Sınavları    23 - 24 Kasım 2019    09 -10 Mayıs 2020
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)    11 - 12 Ocak 2020    04 - 05 Temmuz 2020
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)    15 - 16 Şubat 2020    08 - 09 Ağustos 2020
Mezuniyete Üç Ders Sınavı    05 Eylül 2020

AUZEF DERS GEÇME NOTLARI

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:

1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

KREDİ

Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7'dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;

B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.

2. AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)

AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları, G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi AGNO hesaplamasına katılmaz.

AGNO hesaplamalarında yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO'nun, yarıyılların ANO'larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.

Aşağıdaki tabloda, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO'larının nasıl hesaplandığını göstermektedir.