Bakanlıktan Hacı Adaylarına Enfeksiyon Uyarısı

Sağlık Bakanlığı, hac ve umre ibadetleri için Suudi Arabistan´a seyahat eden vatandaşlara yönelik bir rehber hazırladı

 

Seyahat döneminde enfeksiyon kontrol önlemlerinin detaylarıyla anlatıldığı rehberde yiyecek-içecek tüketimi, kişisel hijyen, yaygın enfeksiyonlar, gerekli aşılar, antimikrobiyal direnç gibi konularda uyarılar yer alıyor.

Hac ibadeti için her yıl 2 milyondan fazla hacı adayı aynı anda; umreibadeti için ise 8 milyondan fazla kişi yılın farklı zamanlarında Suudi Arabistan´a seyahat ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Mekke ve Medine şehirlerinde bir araya geliyor.

Bulaşıcı hastalık riskinin kalabalık ortamlarda yüksek olması sebebiyle, rehberde yer alan uyarılara riayet etmek sağlık açısından büyük önem taşıyor. Hac/umre seyahati sırasında salgın riski en yüksek olan enfeksiyonlar; su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar ile solunum yolu enfeksiyonları. Ayrıca ilk kez 2012 yılında tanımlanan ve solunum yolu ile bulaşan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrom-Corona Virus) aktivitesi Arap Yarımadası´nda, özellikle Suudi Arabistan´da halen devam ediyor. Ziyaretçilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte, dünyanın farklı ülkelerinde de MERS-CoV vakaları görülebiliyor. Bu nedenle seyahat öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler büyük önem taşıyor.

"Hac ve Umre İbadeti Sırasında Enfeksiyon Bulaşının Önlenmesi"başlıklı rehbere ve "Hac ve Umre´de Enfeksiyon Kontrol Önlemleri" el broşürüne https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/hacveumre adresinden ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçık ve broşür, hac ve umreye gidecek vatandaşlara duyurulmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı´na da iletilecek.

Rehberde yer alan uyarılardan bazıları şöyle:

- Oda sıcaklıg?ında veya seyahat sırasında 2 saatten daha uzun su?re beklemis? gıdaların tu?ketilmesinin gıda zehirlenmesine yol ac?abileceg?i akılda bulundurulmalıdır. Su?t, konserve, balık gibi bozulabilecek gıdalar paket ac?ıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır.

- Gu?venli su ic?ilmelidir (klorlu, pet s?is?e suyu veya kaynatılıp sog?utulmus? su). Pis?irilmemis? su?t/su?t u?ru?nleri ve c?ig? et tu?ketilmemelidir.

- C?iftlik veya hayvanların bulundug?u alanlar ziyaret edilmemeli, ziyaret zorunlu ise hayvanlarla, o?zellikle develer ile yakın temastan kac?ınılmalı, hayvanlara dokunulmamalıdır.

- Kalabalık ortamlarda (tavaf, say, s?eytan tas?lama gibi) maske kullanılmalı, kirlendikc?e ve u?retici firma o?nerisine go?re (tercihen 6 saatte bir) du?zenli olarak deg?is?tirilmeli, maske c?ıkartıldıktan sonra el hijyeni sag?lanmalıdır.

- Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptig?i kullanılmalıdır.

- S?eker hastalıg?ı, damar hastalıg?ı gibi hastalıg?ı olanlar ayak bakımı ve enfeksiyonlardan korunma konusunda ayrıca dikkatli olmalı ve seyahat o?ncesi hekiminin o?nereceg?i tavsiyelere uymalıdır. I?hramlı olmak gibi zorunlu haller dıs?ında c?orap giyilmelidir.

- Hac ve umreden do?ndu?kten sonra ishal, ates?, o?ksu?ru?k ve nefes almada gu?c?lu?k vb. s?ikayetleri olanlar en yakın sag?lık kurulus?una bas?vurmalıdır. Hastalık belirtilerini anlatırken bir su?re o?nce hac/umre ziyaretinden do?ndu?klerini so?ylemelidirler.