Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi

Gelecekte nasıl bir Türkiye´de yaşayacağımızı, bugün nasıl bir ülke tasavvur ettiğimiz belirleyecektir.

Eğer toplum olarak ortak bir gelecek tasavvurumuz yoksa başkalarının kendi hedeflerine göre tasarladığı bir ülkede yaşamaktan başka seçeneğimiz olamaz. Bu eserin temel motivasyonu ?Geleceğin Türkiyesinde nasıl bir ekonomide yaşamak istiyoruz?? sorusudur. Dikkat edilirse bu soru, ?Türkiye ekonomisinde gelecekte neler olacak?? sorusundan radikal şekilde farklıdır. Sorulardan birinin cevabı aktif, çaba gerektiren bir talebi; diğerinin cevabı ise pasif bir gelecek tahminini ifade etmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı bir ekonomi vizyonu ortaya koyarak, bu vizyon doğrultusunda odaklanılması gereken hususlara dikkat çekmek ve temel bir çerçeve sunmaktır. Bu raporda ortaya konulan vizyon ?erdemli bir toplum için adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir ekonomi? talebi etrafında şekillenmiştir. Dolayısıyla buradaki ?geleceğin ekonomisi? vizyonu üç temel özelliğe sahiptir: sosyal adalet, maddi refah ve sürdürülebilir üretim ve tüketim. Toplumdaki her bireyin istediği bir yaşamı sağlayabileceği fırsatlara erişebileceği bir maddi refaha sahip olduğu, sosyal adaletin sağlandığı ve sürdürülebilir nitelikteki bir ekonominin gerçekleştirilmesi ancak bu hedefle uyumlu, kanıta dayalı ve uzun dönemli politikaların uygulanması ile mümkündür.

/resimler/2019-4/16/2339420943672.jpg