Hazine Bakanlığından Dev Karar

Hazine ve Maliye Bakanlığından dev adım! Verimsiz harcamalara "tırpan", eğitim, sağlık ve üretime "kaynak".

Gelecek yıl e-uygulamalardan yararlanan mükellef sayısının 140 binden 350 bin seviyesine çıkması bekleniyor. e-Dekont uygulamasıyla ların kağıt dekont kullanımı azaltılacak. Sadece dekont belgesinin kağıt yerine elektronik ortamda düzenlenmesinden dolayı bankaların yıllık yaklaşık olarak 100 milyon lira civarında tasarruf edebileceği değerlendiriliyor.

Hal kayıt sistemi de e-belge uygulamalarına entegre edilecek, böylece sebze ve meyve fiyatlarında yapılan manipülasyonlar anlık izlenebilecek. e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması gelecek yılın ortasından itibaren tüm serbest meslek erbabı için zorunlu hale gelecek.

Uygulanacak sıkı maliye politikalarının bir yansıması olarak tasarruf adımları atılacak. Harcamalar gözden geçirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali kaynak ise politika öncelikleri kapsamında başta eğitim, sağlık ve katma değeri yüksek üretim olmak üzere sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak alanlarda kullanılacak.

Çiftçilere düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşan gelir kayıplarının karşılanması amacıyla 2020 yılı için 4,2 milyar lira ödenek ayrılacak. Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi bakiyesi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor. Girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı kapsamında 5 yıllık dönem içinde 2 milyar lira aktarılacak.

Ülkedeki tasarrufları artırmaya yönelik yeni araçlar geliştirip uygulanacak.

Hububat sektöründe üretimin devamlılığı, tarımsal ürünlerde üretici ve tüketiciler için makul fiyat oluşumu ve muhtaç aileler için ısınma amaçlı kömür ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2020 yılı için 1,7 milyar lira ayrılacak. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı için de 2020 yılında bütçeden 5,1 milyar lira aktarılacak.

Kamu ödemelerinde e-fatura kullanımına başlanırken, 2020 yılı sonuna kadar merkezi yönetim kapsamındaki tüm kamu idareleri e-fatura kapsamına alınacak.

Kamuda e-teminat uygulamasına gümrük noktalarında başlanırken, tüm kamuda yaygınlaştırılacak.

Ekonomide verimlilik artışı ve kamu mali dengelerini iyileştirme hedefleri doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edilecek. Gelecek dönemde özelleştirme uygulamalarına uzun vadeli sektörel öncelikler ve belirlenmiş bir program dahilinde halka arz dahil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanarak devam edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı toplam bütçe teklifi ise 468,3 milyar lira oldu.

  •