İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı %94,9 oldu

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2019

 

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2019 yılında %94,9 oldu. Bu oran 2018 yılında %95,3 idi. İnternete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde 10-49 çalışanı olan girişimlerde %94,1, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %98,7 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %99,7 oldu. Bilgisayar kullanım oranı ise 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için 2019 yılında %96,7 iken 2018 yılında %97 idi.
 
Girişimlerin %93,3´ü sabit genişbant bağlantı kullandı
 
Girişimlerin %93,3´ü 2019 yılında İnternete erişimde sabit genişbant İnternet bağlantısı kullandı. Sabit genişbant İnternet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, %16,6´sının 10 Mbit/s hız altında, %62,4´ünün 10-99 Mbit/s hız aralığında ve %21´inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi.
 
Web sitesine sahip girişimlerin oranı %66,6 oldu
 
Girişimlerin web sitesine (sosyal medya hesapları da dahil) sahiplik oranı 2019 yılında %66,6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl %66,1 idi. Web sitesi sahiplik oranı %90,4 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu %78,2 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %63,9 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.
 
Her iki girişimden biri sosyal medya uygulamalarını kullandı
 
On ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %49,6´sı 2019 yılında sosyal medya uygulamalarını (sosyal ağlar, bloglar ve mikro bloglar, multimedya paylaşım siteleri,  wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri gibi) kullandı. Bu oran 2017 yılında %45,7 idi. Sosyal ağlar, %94,6 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.
 
Girişimlerde bilgisayar kullanımı, İnternet erişimi ve web sayfası sahipliği, 2011-2019Girişimlerin %11,2´si e-satış yaptı 

 
Girişimlerin 2018 yılında e-satış yapma oranı 2017 yılına göre 1,4 puan artarak %11,2 oldu. E-satışlar; İnternet üzerinden (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı 10-49 çalışanı olan girişimlerde %10,5, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %12,9 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %24,4 oldu.
 
Girişimler kendi web sitesi ya da mobil uygulamasını daha çok tercih etti 

 
Web siteleri ya da mobil uygulamalar üzerinden sipariş alan girişimlerin %70,7´si kendi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden satış yaparken, %62,3´ü farklı girişimlerin satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri üzerinden satış yaptı.
 
Girişimlerin %13,7´si bilişim uzmanı istihdam etti 

 
Araştırma sonuçlarına göre 2019 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %13,7´si ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilişim uzmanı istihdam etti. Bu oran 2018 yılında %11,6 idi. 
 
Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin %10,1´i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %26,3´ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %64,8´i bilişim uzmanı istihdam etti.
 
Bilişim uzmanı alımında güçlükle karşılaşan girişimlerin oranı %47,3 oldu 

 
Girişimlerin %5,7´si 2018 yılında bilişim uzmanı aldı veya almayı denedi. Bu oran önceki yıl %5,2 idi. Bilişim uzmanı alan veya almayı deneyen girişimlerin %47,3´ü bilişim uzmanı alım sürecinde adayların çok az olması, adayın eğitim/öğretim yetersizliği, yüksek ücret talebi, iş tecrübesindeki yetersizlik vb. güçlükler ile karşılaştı. Bu oran 2017 yılında %37,9 idi.
 
Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı uygulamalarının kullanımı arttı 

 
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı uygulamalarının kullanımı, 2019 yılında 2017 yılına göre 6,6 puan artarak %20,5 oldu. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulaması ise girişimlerin %18,5´i tarafından kullanıldı. Çalışan sayısı büyüklük grubu dikkate alındığında ise ERP ve CRM uygulamaları 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin sırasıyla %68,3 ve %42,8´i tarafından kullanıldı. Bu oranlar 10-49 çalışanı olan girişimlerde %16,3 ve %16,5, 50-249 çalışanı olan girişimlerde ise %37,2 ve %26,2 oldu.

İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı %94,9 oldu

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2019

 

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2019 yılında %94,9 oldu. Bu oran 2018 yılında %95,3 idi. İnternete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde 10-49 çalışanı olan girişimlerde %94,1, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %98,7 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %99,7 oldu. Bilgisayar kullanım oranı ise 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için 2019 yılında %96,7 iken 2018 yılında %97 idi.
 
Girişimlerin %93,3´ü sabit genişbant bağlantı kullandı
 
Girişimlerin %93,3´ü 2019 yılında İnternete erişimde sabit genişbant İnternet bağlantısı kullandı. Sabit genişbant İnternet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, %16,6´sının 10 Mbit/s hız altında, %62,4´ünün 10-99 Mbit/s hız aralığında ve %21´inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi.
 
Web sitesine sahip girişimlerin oranı %66,6 oldu
 
Girişimlerin web sitesine (sosyal medya hesapları da dahil) sahiplik oranı 2019 yılında %66,6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl %66,1 idi. Web sitesi sahiplik oranı %90,4 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu %78,2 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %63,9 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.
 
Her iki girişimden biri sosyal medya uygulamalarını kullandı
 
On ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %49,6´sı 2019 yılında sosyal medya uygulamalarını (sosyal ağlar, bloglar ve mikro bloglar, multimedya paylaşım siteleri,  wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri gibi) kullandı. Bu oran 2017 yılında %45,7 idi. Sosyal ağlar, %94,6 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.
 
Girişimlerde bilgisayar kullanımı, İnternet erişimi ve web sayfası sahipliği, 2011-2019Girişimlerin %11,2´si e-satış yaptı 

 
Girişimlerin 2018 yılında e-satış yapma oranı 2017 yılına göre 1,4 puan artarak %11,2 oldu. E-satışlar; İnternet üzerinden (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı 10-49 çalışanı olan girişimlerde %10,5, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %12,9 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %24,4 oldu.
 
Girişimler kendi web sitesi ya da mobil uygulamasını daha çok tercih etti 

 
Web siteleri ya da mobil uygulamalar üzerinden sipariş alan girişimlerin %70,7´si kendi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden satış yaparken, %62,3´ü farklı girişimlerin satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri üzerinden satış yaptı.
 
Girişimlerin %13,7´si bilişim uzmanı istihdam etti 

 
Araştırma sonuçlarına göre 2019 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %13,7´si ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilişim uzmanı istihdam etti. Bu oran 2018 yılında %11,6 idi. 
 
Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin %10,1´i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %26,3´ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %64,8´i bilişim uzmanı istihdam etti.
 
Bilişim uzmanı alımında güçlükle karşılaşan girişimlerin oranı %47,3 oldu 

 
Girişimlerin %5,7´si 2018 yılında bilişim uzmanı aldı veya almayı denedi. Bu oran önceki yıl %5,2 idi. Bilişim uzmanı alan veya almayı deneyen girişimlerin %47,3´ü bilişim uzmanı alım sürecinde adayların çok az olması, adayın eğitim/öğretim yetersizliği, yüksek ücret talebi, iş tecrübesindeki yetersizlik vb. güçlükler ile karşılaştı. Bu oran 2017 yılında %37,9 idi.
 
Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı uygulamalarının kullanımı arttı 

 
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı uygulamalarının kullanımı, 2019 yılında 2017 yılına göre 6,6 puan artarak %20,5 oldu. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulaması ise girişimlerin %18,5´i tarafından kullanıldı. Çalışan sayısı büyüklük grubu dikkate alındığında ise ERP ve CRM uygulamaları 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin sırasıyla %68,3 ve %42,8´i tarafından kullanıldı. Bu oranlar 10-49 çalışanı olan girişimlerde %16,3 ve %16,5, 50-249 çalışanı olan girişimlerde ise %37,2 ve %26,2 oldu.