Kalite Yönetim Standartları İçin En Önemli Belge

Herkes ilk defa tercih edeceği ya da ilk defa bir ürün ya da hizmet alacağı kuruluş hakkında bilgi sahibi olmak isteyecektir.

Herkes ilk defa tercih edeceği ya da ilk defa bir ürün ya da hizmet alacağı kuruluş hakkında bilgi sahibi olmak isteyecektir. Ancak bu ürün ya da hizmetin ne kadar kaliteli ve aranan niteliklere sahip olduğunu bilmek her zaman için mümkün olmayabilir. İşte bu durumda müşterilerin öncelikli olarak bakacağı husus ISO 9001 belgesi . Aynı zamanda bu belge ilgili kuruluş ile iş yapmak isteyen ortaklar açısından da çok şey ifade edecektir.

ISO 9001 Belgesi Nedir?

Bu belge, ilgili kuruluşun bu alanda belirli bir standartta ürün ya da hizmeti piyasaya sürdüğünü ve kalite ile nitelik bakımından en ufak bir kuşkuya dahi gerek olmadığını ifade eder. İşte bu nedenle bu belgenin alınması sırasında birtakım şartları sağlamak da icap edecektir. Doğal olarak belge talep edildikten sonra belirli incelemeler icra edilecek, yapılan incelemeler neticesinde eğer firma bu belgeye sahip olmaya uygun görülmüş ise Türkiye´deki yetkili kuruluş tarafından takdimi gerçekleştirilecektir. 
Bu belgeyi vermekte olan asıl kuruluş, son derece geniş kapsamlı bir örgütlenme olan ve tüm dünya genelinde doksandan fazla üyesi bulunan Uluslararası Standardizasyon Örgütüdür. İşte bu üyelerden bir tanesi de Türkiye´dir. Buna ek olarak Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından bu belgeyi sunma yetkisi verilmiş olan kurumlar da sınırlıdır. Bu yetkili kurumlar haricinde herhangi bir şekilde ISO 9001 belgesi verilmesi söz konusu olamayacaktır.

ISO 9001 Belgesi Neden Gereklidir?

Bu belge her şeyden evvel işletmenin itibarına son derece önemli bir katkı yapacak ve sektördeki yerini güçlendirecektir. Ne de olsa belirli kalite yönetim standartları sağlandıktan sonra bu belge takdim edilmektedir. Dolayısıyla rakipleri arasında da son derece önemli bir hamle bu belge sayesinde mümkün olacaktır. Öte yandan bu belgeye sahip olan işletmelerin de kalite bilincinde artış olacak ve bu artış belgeyi muhafaza edebilmek adına her daim korunacaktır. Bu sayede işletmenin marka değeri de artacaktır. Öte yandan müşteriler ve yeni iş ortaklarının gözünde de firma son derece önemli bir prestij elde edecektir. Bu sayede firmanın uzun vadeli kazancının da yine bu belge sayesinde artacağı rahatlıkla söylenebilir.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

Bu belgenin verilmesi için danışmanlık hizmeti sunan firmalar sunan birtakım firmalar bulunsa da pek tabii bu firmalar olmadan da belgenin talep ve temin edilmesi söz konusu olabilecektir. Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından Türkiye´de TÜRKAK firmasına bu denklik verilmiş ve TÜRKAK  ISO 9001 belgesi vermek ile yetkilendirilmiştir. Bu belgenin talep edilmesi adına ilk olarak bir danışmandan yardım istenmesi gerekir. Bu danışman eşliğinde bir kalite ekibi kurulu. Akabinde firma personeli ile kaliteye dair pek çok eğitim gerçekleştirilir. Eğitimlerin bitiminden sonra üç aylık bir ön uygulama yapılmalı ve bu ön uygulama süresince mevcut olan eksiklikler tespit edilerek giderilmelidir. İşte eksiklikler giderildikten sonra da belgelendirme kuruluşuna başvurulması gerekecektir.