KPSS Hakkında Bilinmeyenler

KPSS´ye girecek memur adayları dikkat!

 

KPSS´ye girecekler dikkat! A grubu kadrolar, B grubu kadrolar, DHBT sınavı ne demek? KPSS hakkında bilmek istedikleriniz. İşte cevapları

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik´in 2 nci maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A grubu kadrolar ne demek?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına...

A grubu kadrolar için müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı kadrolarını B grubu kadrolar için ise mühendis, mimar, memur kadrolarını örnek verebiliriz.

B grubu kadrolar ne demek?

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname´nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Başbakanlık mülga olmuş Müsteşarlıklar ise Savunma sanayi Müsteşarlığı örneğinde olduğu gibi başkanlığa dönüşmüş yada mülga olmuştur)

B grubu kadrolar için,

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur.

Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmetlerinde Görev Almak İsteyenler

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları kullanılmaktadır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS´ye ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Hangi Kurumlar İstisna?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikten hangi kurumların istisna olduğu 3 üncü maddede düzenlenmiş bulunmakta.Buna göre;

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları, İletişim uzman yardımcıları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır

KPSS SONUÇLARI NE KADAR GEÇERLİ

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

A GRUBU KADROLAR İÇİN SEÇME NASIL OLUYOR?

Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir. Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilmekte.

SEÇME DUYURUSU NASIL OLUYOR?

(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve derecelerini, genel mevzuat ve özel mevzuatındaki koşulları, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemini Resmi Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve kendi kurumsal internet adreslerinde duyurur.

KPSS PUANLARI KONTROL EDİLİYOR

Kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine başvuran adayların T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM´ye ait internet sitesinden kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM´ye bildirilir. Bu adayların KPSS sonuçları iptal edilir. Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.