Kurumsal Sektör Hesapları, 2018

Gayrisafi Milli Hasıla 2018 yılında 3 trilyon 665 milyar 901 milyon 664 bin TL oldu

 

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2018 yılında bir önceki yıla göre %19,5 artarak 3 trilyon 665 milyar 901 milyon 664 bin TL oldu. 

Mali olmayan şirketlerin 2018 yılı katma değer içindeki payı %57,8 oldu

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Toplam katma değerin %57,8´i mali olmayan şirketler tarafından üretildi. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH´ye oranı 2018 yılında %27 oldu


Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH´ye oranı 2018 yılında toplam ekonomi için %27 oldu. Bu oran  mali olmayan şirketler için %12,5, hanehalkı  için %9,2, mali şirketler için %3,7 ve genel devlet için %1,6 oldu.Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018 yılı için %13,9 oldu
 
Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2017 yılında %15,1 iken 2018 yılında %13,9 oldu.Toplam ekonominin borçlanmasının GSYH´ye oranı 2018 yılında %-2,5 oldu

Toplam ekonominin borçlanmasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla´ya oranı 2017 yılında %-5,5 iken, 2018 yılında %-2,5 olarak gerçekleşti.
 
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 26 Ekim 2020´dir.